top of page
art
Kolme Kiveä Avaruudessa
Taidevalokuvia - luonnontaidetta
Miceh planeetan tarina

Three Stones in Space
Art photographs - natural art
The story of the planet Miceh

 

YouTube

Links to Youtube - Miceh planet music.
Linkit Youtube - Miceh planeetan musiikkia.


 
The battle against Diatro was won and in honor of it, the people of the planet Miceh compiled compositions and formed the composition Song of Miceh Planet or April Rock Symphony.
Taistelu Diatroa vastaan voitettiin ja sen kunniaksi Miceh planeetan kansa kokosi sävellyksiä ja niistä muodostui sävellys Song of Miceh Planet or April Rock Symphony.
(Youtube - ”Song of Miceh Planet or April Rock Symphony”).
-----------------------------
The fortune teller Daridiad predicted the future of the planet Miceh in the form of music. The good holder Audhiah coded out bad events from it. “Song of the Future”.
Ennustaja Daridiad ennusti musiikin muodossa Miceh planeetan tulevaisuutta. Hyvä haltija Audhiah koodasi siitä pois pahat tapahtumat. ”Song of Future”.
(Youtube - ”Song of Future”).
------------------------------
There are many "rock bands" on the planet. The best known of these is Kicer. Kicer plays "rumble and rumble." The most famous song is "Kicer Blo".
Planeetalla on monta "rockbändiä". Tunnetuin niistä on Kicer. Kicer soittaa "räminää ja ruminaa". Tunnetuin kappale on "Kicer Blo".
( Youtube - ”Kicer Blo”)
---------------------------------------------------------
Discos are also popular places. One favorite song is "Miceh Diskow". Dance instruction: your feet will go at your pace - your hands will swing according to your music - when music    wistle so your body will dance
Myös diskot on suosittuja paikkoja. Yksi suosikki kappale on "Miceh Diskow". Tanssiohje: jalat menee jumsun tahdissa - kädet heiluu ujun mukaan - milloin ei ujua niin vartalo jumsua.
(Youtube - ”Miceh Diskow”)
----------------------------------------------
Queen Miradire dreamed of Prince Mihuet  and sent her the composition “Dream Prince”
Kuningatar Miradire haaveili naapuriplaneetan prinssistä Mihuetista ja lähetti hänelle sävellyksen ”Haaveprinssi”
(Youtube - ”Dream Prince”)
---------------------------------------------------
Wedding music made in honor of Miradire and Mihue. “Miredire and Mihue”
Miradiren ja Mihuen kunniaksi tehty häämusiikki. ”Miredire and Mihue”.
( Youtube - ”Miradire and Mihue”).

 
bottom of page